A3-METHODIEK

De A3-methodiek is gebaseerd op de synergie tussen de kenmerken van High Performance Organisations (HPO’s), effectief leiderschap en planning & control. Met de A3-methodiek is het mogelijk om ‘meer sturing met minder papier’ te bereiken. De A3-methodiek reduceert omvangrijke plannen, zoals het meerjarenbeleidsplan of het jaarplan tot één A3-papierformaat met daarin concrete doelen en heldere acties. Dit plan vormt vervolgens het vertrekpunt voor de A3-managementgesprekken.

In de basis is de A3-methodiek niets meer of minder dan een werkwijze om te komen tot een gezamenlijk jaarplan en om de uitvoering daarvan te garanderen. Het proces van totstandkoming van het A3-jaarplan wordt gekenmerkt door participatie. De participatieve aanpak leidt tot meer interactie, betrokkenheid en focus bij zowel het management als de medewerkers. De A3-methodiek borgt de consistentie en samenhang tussen visie, strategie en uitvoering.

Wij ondersteunen organisaties en teams met de implementatie van de A3-methodiek. In slechts enkele inspirerende bijeenkomsten van een dagdeel helpen wij jullie te komen tot een gedragen en uitvoerbaar A3-jaarplan. Ook begeleiden wij het management in het voeren van A3-managementgesprekken. Gezamenlijk bereiken wij meer sturing met minder papier!

Ben jij geïnteresseerd in de A3-methodiek en benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Dat verkennen wij graag persoonlijk met je. Daarom bieden wij jou gratis én geheel vrijblijvend een intakegesprek aan met een van onze adviseurs.