OMGEVINGS- EN PROCESMANAGEMENT

Ruimtelijke processen kenmerken zich door de betrokkenheid van uiteenlopende partijen: overheden, gebruikers, eigenaren, omwonenden, ontwikkelaars, beleggers, politiek en diverse belangengroeperingen. Al deze partijen hebben een eigen achterban, eigen belangen en doelstellingen en leggen vaak tegenstrijdige claims op de beperkt beschikbare ruimte. Claims die slechts met moeite met elkaar in harmonie te brengen zijn. Om vanuit dat complexe startpunt tot een ontwikkeling te komen is inzet van omgevings- en procesmanagement een voorwaarde.

Ruimtelijke ontwikkelingen komen alleen tot stand als betrokken partijen oog hebben voor de belangen van anderen in het gebied en de noodzaak erkennen om samen op te trekken. Dat geldt zowel voor overheden als voor marktpartijen. Door vroegtijdig inzicht te verkrijgen in wie van invloed is op het beoogde resultaat en anderzijds wie daardoor beïnvloed wordt kan een passende benadering worden ontwikkeld. Cruciaal daarbij is een continue dialoog met partijen en een zorgvuldig gekozen communicatie strategie.

Wij ondersteunen overheden en ontwikkelende partijen in het onderhouden van een goede relatie met omgevingspartijen en het vormgeven van een effectieve procesaanpak. Hiertoe beschikken wij over een breed palet aan participatie gerichte middelen en methoden. Een voorbeeld hiervan is de serious game Redesire. Wij werken vanuit een veranderkundig perspectief en zetten ons in om daadwerkelijk gedragen resultaten te bereiken.

Sta jij voor een uitdaging op het gebied van omgevings- en procesmanagement en ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Dat verkennen wij graag persoonlijk met je. Daarom bieden wij jou gratis én geheel vrijblijvend een intakegesprek aan met een van onze adviseurs.

Wil jij een structureel en interactief overleg met stakeholders? Dat kan met Redesire.

Lees meer...