IT hét fundament voor beter organiseren

IT is door de jaren een steeds belangrijker rol gaan spelen voor elke organisatie, profit en non-profit. Het wordt aangewend voor marktanalyses, productiviteit verhoging, betere dienstverlening, interne en externe communicatie; eigenlijk voor elk organisatorisch onderdeel. Paradoxaal genoeg wordt IT vaak als een barrière ervaren in de dienstverlening.

We zien maar al te vaak dat door de snelheid waarmee nieuwe ontwikkelingen op ons afkomen en de wens om aangehaakt te blijven er een wildgroei ontstaat. Met name in corporate organisaties en bij overheden ziet men door de bomen het bos niet meer. Dit is niet te wijten aan het aantal verschillende systemen, maar aan de manier hoe organisaties er mee omgaan. Vaak zien we niet één IT organisatie, maar twee. Een voor het beheer en een ander voor programma management. Elk met een eigen agenda en een eigen verantwoordingslijn. Met ieder een focus op de eigen details, het geheel wordt uit het oog verloren. Vaak wordt dit versterkt door een reactieve houding en een ‘Business-IT alignement’ dat ver te zoeken is. De IT processen worden in steen gebeiteld en gevat in procedures die buiten context raken. De (door)ontwikkeling van de gehele organisatie komt daarmee onder druk te staan. Het beoogde resultaat door inzet van IT wordt minder, sterker nog het werkt averechts. Dit wordt weer ‘opgelost’ door verbetering van bestaande en/of inzet van nieuwe systemen, wat een tijdelijke verbetering oplevert voor een enkel onderdeel van de organisatie. Herkenbaar?

Nieuwe inzichten ten aanzien van softwareontwikkeling, implementatie en infrastructuur zoals Serverless Applications, Decentralized Applications, Distributed Computing zijn moeilijk hanteerbaar. De toepassing en waarde voor de organisatie is vaak onvoldoende duidelijk. Hetzelfde geldt voor opkomende technologieën zoals Artificial Intelligence, Internet of Things en Robotica. De voorkeur gaat al snel uit naar het vasthouden aan de bestaande situatie in plaats van innoveren in het onbekende. Echter niet tijdig meegaan met nieuwe ontwikkelingen heeft een prijs.

Voor business innovation is de timing van een IT transitie cruciaal. Succes en marktpositie zijn hier sterk aan gerelateerd. Voor overheden ligt dit anders, toch is het ook hier van belang om burgers van goede en veilige dienstverlening te voorzien. Het is tenslotte niet uit te leggen waarom bij een toename van aanvragen voor bijvoorbeeld verlenging van het rijbewijs, de wachttijden toenemen van dagen naar weken naar maanden. Een IT omgeving die het primaire proces ondersteunt kan zodanig worden opgezet dat deze goed schaalt. Business en IT zijn continue aan verandering onderhevig, hun iteraties en interacties staan in dienst van de continuïteit van de organisatie en haar dienstverlening. Organisaties die dit samenspel van Business en IT daadwerkelijk kunnen bewerkstelligen hebben de toekomst.

Onze aanpak

Wij helpen organisaties bij de transitie naar een betere IT ondersteuning voor de bestaande bedrijfsprocessen, new business en de daaraan gerelateerde optimalisatie vraagstukken. Dit zowel op het gebied van strategie als implementatie en training.

Ons team bestaat uit top technische adviseurs en organisatiekundigen met decennialange ervaring in binnen- en buitenland. Gezamenlijk zijn wij als geen ander in staat om een brug te slaan tussen mens, organisatie en IT. Met onze inzichten zorgen wij ervoor dat jouw IT vraagstuk hanteerbaar wordt. Samen optimaliseren wij IT in de context van de organisatie en geven wij de IT transitie vorm. Zo wordt IT daadwerkelijk het fundament van jouw organisatie.

Ben jij benieuwd wat wij voor jou en je organisatie kunnen betekenen? Dat verkennen we graag persoonlijk met je. Daarom bieden wij jou geheel vrijblijvend een intakegesprek aan met een van onze adviseurs.

'JUNGLE TOUR'

We houden van de IT jungle en organisaties! We hebben jarenlange ervaring, spreken de taal maar vinden het vooral leuk om mensen te helpen. In onze jungle tour (workshops, training en persoonlijke begeleiding) werken we nauw samen met jou en je organisatie. In overleg met jullie stellen we de jungle tour samen. Onder begeleiding van onze ervaren reisleiders en survivalexperts komen jullie uit bij El Dorado.

Lees meer...