ONS TEAM

JOUW PARTNERS IN VERANDERING EN ONTWIKKELING

Arjen Roek is een ervaren management consultant, (change-) manager en executive coach. Hij geeft leiding aan complexe verander- en ontwikkelopgaven met een hoge sense of urgency. Dit enerzijds binnen de context van een organisatie en anderzijds vastgoed gerelateerd. Besturen en directies ondersteunt hij op die momenten dat zich wezenlijke vraagstukken aandienen die bepalend zijn voor hun toekomst en die van de organisatie.

In zijn multidisciplinaire aanpak combineert Arjen zijn inhoudelijke kennis met een goed gevoel voor mensen en processen. Daardoor is hij als geen ander in staat om duurzame verandering te realiseren en ontwikkeling vorm te geven.

Kenmerkend voor Arjen is zijn authenticiteit en doorzettingsvermogen. Hij communiceert direct en is geïnteresseerd in de persoon achter de functie. Zijn vrije tijd brengt Arjen zoveel mogelijk door met zijn gezin. Hij geniet van reizen, beoefent diverse funsports en produceert elektronische muziek.

Koen Klokgieters is een senior executive, management consultant, coach en trainer. Met zijn zeer diverse achtergrond, zowel in opleidingen als ervaring met verschillende marktsectoren (Profit en Non-Profit) heeft hij de juiste bagage om in organisaties te werken aan complexe innovatie en transformatie vraagstukken. Zijn kracht is het kunnen verbinden van de harde zakelijke en technologische kant van de organisatie met de individuele omstandigheden van leiders, managers en medewerkers.

Koen is een prettige persoonlijkheid met een energiek voorkomen. Hij communiceert effectief en doelgericht. Koen daagt zijn relaties uit om buiten hun comfortzone te treden om zo zowel de persoonlijke performance te verbeteren als dat van de organisatie. De combinatie van humor, sterke inhoud en het vermogen om ontwikkelprocessen te versnellen maakt Koen de accellerator voor het gewenste resultaat.

Remko Oude Hengel is notaris bij Drost Juten Notarissen in Den Haag. Als senior juridisch adviseur is hij verbonden aan Roek Consultancy. Remko is thuis in alle notariële vakgebieden (onroerend goed, ondernemingsrecht en familierecht) en is een sparringpartner op executive niveau. Remko denkt graag in een zo vroeg mogelijk stadium mee met de klant. Hij is daarbij in staat om buiten de gebaande (notariële) paden te treden. Door zijn vroegtijdige betrokkenheid bij transacties verlopen de onderliggende processen beter en worden problemen voorkomen.

Als persoon is Remko toegankelijk, rustig en sterk verbindend. Daarnaast heeft hij een goed gevoel voor humor. In zijn vrije tijd geniet hij van zijn gezin en is hij een fervent skiër.

Sal Schuitevoerder is een ervaren bestuurder, interim-manager en executive coach en ruim 40 jaar werkzaam in de algemene en geestelijke gezondheidszorg. Als klinisch psycholoog met een holistische visie is hij overtuigd van de positieve invloed van omgevingsfactoren op welzijn en behandeling in de zorg. Sal is altijd op zoek naar vernieuwingen om vastzittende situaties vlot te trekken en vastgeroeste paden opnieuw begaanbaar te maken. Het grootste effect sorteert hij door persoonlijke interactie tussen mensen te bewerkstelligen. Kenmerkend voor zijn aanpak is dat hij de verantwoordelijkheid bij de individuele mens laat. Sal ondersteunt leidinggevende professionals, teams en organisaties in verandering en (persoonlijke) ontwikkeling.

Ada begeleidt het management van (technische) bedrijven bij het ontwikkelen en verbeteren van de organisatie. Zij richt zich hierbij op de belangrijkste bouwstenen; het benutten van de kwaliteiten van medewerkers en het hebben van overzichtelijke processen. In relatie tot de visie en doelen van het bedrijf streeft zij er naar om mensen optimaal in te zetten. Met haar ontwapenende, enthousiaste persoonlijkheid weet zij medewerkers te motiveren om eigenaarschap te tonen en zelf te werken aan begrijpelijke processen. Leidinggevenden krijgen hierdoor meer tijd voor de eigen taken en de organisatie wordt krachtiger.

William Thoonen is een ervaren manager en adviseur die complexe huisvestingsvraagstukken en (ver)bouw opgaven voor opdrachtgevers hanteerbaar maakt. Hij is in staat om strategie te vertalen naar daadwerkelijke realisatie. Dit met een focus op tijd, geld én kwaliteit. Daarbij behoudt hij overzicht en kan hij vanuit een diepgaand inzicht (deel) processen optimaliseren. William is een aansprekende persoonlijkheid die makkelijk communiceert en mensen op alle niveaus verbindt.

Pauline Hulspas is een ervaren arbeids- en organisatiepsycholoog met een ruime ervaring in verschillende sectoren. Als management consultant geeft zij verandering en ontwikkeling vorm. Tevens biedt zij ondersteuning aan senior management in beleidstrajecten. Haar insteek is om de menselijke maat terug te brengen in de organisatie, de kwaliteit van arbeid hoog te houden én concrete resultaten te boeken.

Van het idee iets te realiseren, wordt Pauline enthousiast. Als je open staat voor een duidelijke, to the point begeleiding en op zoek bent naar een goede work / life balance, dan is Pauline de executive coach die je zoekt. Als sparringpartner biedt zij je, naast een luisterend oor, een down to earth benadering en soms een wellicht confronterende analyse. Met de gezamenlijk verkregen inzichten en perspectieven kun je met haar werken aan het versterken van je persoonlijke effectiviteit, om vervolgens richting te kiezen en haalbare doelen te kunnen stellen.

Pauline heeft een onderscheidende persoonlijkheid en een directe stijl van communiceren. Je weet met haar waar je aan toe bent. Haar weekenden brengt ze vooral onder water door. Ze is een fervent duiker en helpt als instructeur anderen de onderwaterwereld te verkennen.

Mart is een ervaren adviseur op het gebied van digitale transformatie en innovatie. In de context van de visie en strategie van een organisatie begeleidt hij technologische veranderingen en oplossingen. Dit om de toekomstbestendigheid en relevantie van de organisatie te vergroten. Onderscheidend hierbij is Mart zijn combinatie van inhoudelijke kennis en een creatieve aanpak. Hij gebruikt visualisaties en organiseert interactieve workshops om draagvlak te creëren. Mart begeleidt management teams in de sweetspot tussen strategie en implementatie.

Buiten zijn werk houdt het creëren niet op. Mart tekent, programmeert en maakt muziek. Daarnaast houdt hij van avontuur; geen vakantie op het strand maar overleven in de jungle, klimmen in de bergen of skiën in ongerepte sneeuw.